CLA11 – Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2011

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar:  22 Mehefin 2011
Fe’i gosodwyd ar: 29 Mehefin 2011
Yn dod i rym ar: 1 Awst 2011

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  7 Gorffennaf 2011

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014

Dogfennau