Craffu ar waith y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Craffu ar waith y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif oedd un o brif swyddogaethau pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad. Un ffordd y gallai pwyllgor wneud hyn oedd drwy holi un o Weinidogion Cymru yn ystod un o’i gyfarfodydd.

 

Drwy glicio ar y tab ‘Hanes’ uchod, cewch hyd i bob un o gyfarfodydd y pwyllgor y bu’r Gweinidog uchod yn bresennol ynddo ar gyfer sesiwn graffu. Drwy glicio ar y tab ‘Cyfarfodydd’ cewch weld rhestr fanylach o’r agendâu neu’r cofnodion a oedd yn gysylltiedig â phob sesiwn a gynhaliwyd gan bwyllgor i graffu ar waith y Gweinidog hwn.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/09/2015