CLA526 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 9) (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol:
Fe’i gwnaed ar: 16 Ebrill 2015
Fe’i gosodwyd ar: 20 Ebrill 2015
Yn dod i rym ar: 11 Mai 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Ebrill 2015


Statws adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/04/2015

Angen Penderfyniad: 27 Ebr 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau