CLA525 - Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 8 Ebill 2015

Fe’i gosodwyd ar: 9 Ebrill 2015

Yn dod i rym ar: 30 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Ebrill 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/04/2015

Dogfennau