CLA523 - Gorchymyn Cynllun Digolledu a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar: 30 March 2015
Fe’i gosodwyd ar: 31 March 2015
Yn dod i rym ar: yn unol â rheoliad 1

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Ebrill 2015
Statws adrodd: Adroddiad Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2015

Dogfennau