CLA522 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar: 31 Mawrth 2015
Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015
Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Ebrill 2015
Statws adrodd: Adroddiad Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2015

Dogfennau