CLA521 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man i’r Gorllewin o Gyffordd 23A (Magwyr) i Fan i’r Dwyrain o Gyffordd 29 (Cas-bach)) (Terfynau Cyflymder Amrywiadwy) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 30 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar: 21 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Ebrill 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2015

Dogfennau