CLA513 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 13 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 16 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/03/2015

Dogfennau