CLA511 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 9 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 11 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2015

Angen Penderfyniad: 23 Maw 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau