CLA507 - Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: Heb ei Nodi

Fe’i gosodwyd ar: Heb ei Nodi

Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 21 Ebrill 2015

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2015

Dogfennau