CLA505 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 7 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 10 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2015

Dogfennau