CLA503 - The Surface Waters and Water Resources (Miscellaneous Revocations) Regulations 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ar y cyd:

Fe’i gwnaed ar:  3 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar:  6 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/03/2015

Dogfennau