CLA499 - Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol:

Fe’i gwnaed ar: 3 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2015

Dogfennau