CLA498 - The Control of Waste (Dealing with Seized Property) (England and Wales) Regulations 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ar y cyd:

Fe’i gwnaed ar:  3 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar:  6 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Technegol

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2015

Dogfennau