CLA502 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Dyfrffyrdd) (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol:

Fe’i gwnaed ar:  4 Mawrth 2015

Fe’i gosodwyd ar: 6 Mawrth 2015

Yn dod i rym ar:  1 Ebrill 2015

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Mawrth 2015

 

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2015

Dogfennau