CLA497 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol:
Fe’i gwnaed ar:  3 Mawrth 2015
Fe’i gosodwyd ar: 5 Mawrth 2015
Yn dod i rym ar:  1 Ebrill 2015

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:   23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/03/2015

Dogfennau