CLA496 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Gadarnhaol:
Fe’i gwnaed ar:  Dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar:  3 Mawrth 2015
Yn dod i rym ar:  Dyddiad heb ei nodi


Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  23 Mawrth 2015

Statws adrodd: Adroddiad Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 24 Mawrth 2015

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/03/2015

Dogfennau