S109 - CLA01 Gorchymyn Adran 109: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015

Mae Adran 109 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi pŵer i'w Mawrhydi, drwy Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor, i ddiwygio Atodlen 7 i Ddeddf 2006, os yw'r Gorchymyn eisoes wedi'i gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a dau Dŷ'r Senedd.

Mae Rheol Sefydlog 25 yn darparu ar gyfer y weithdrefn sydd i'w dilyn mewn perthynas ag ystyried Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor sydd i’w gwneud o dan adran 109 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/11/2014

Dogfennau