Lles anifeiliaid

Fe wnaeth y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd gynnull dau banel i drafod cynnydd mewn perthynas â materion lles anifeiliaid, gan gynnwys deddfwriaeth rheoli cŵn.

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Chlerc y Pwyllgor at SeneddAmgylch@cynulliad.cymru

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/10/2014