Y wybodaeth ddiweddaraf yn sgîl cyfarfodydd y Bwrdd Taliadau Annibynnol: 2015 - 2020

Ar ôl pob cyfarfod, mae Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd yn ysgrifennu at bob un o’r Aelodau o'r Senedd a'u staff cymorth yn amlinellu'i benderfyniadau. Mae modd mynd at y llythyrau hynny isod.

 

Ar 6 Mai, daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. O ganlyniad, mae cyfeiriadau yn y ddogfen hon yn adlewyrchu’r newid enw, ac yn cyfeirio at y sefydliad fel y ‘Cynulliad’ mewn cyd-destun hanesyddol (cyn 6 Mai 2020) ac fel y ‘Senedd’ ar ôl hynny

 

*Noder: dim ond llythyrau o fis Awst 2014 y cytunodd y Bwrdd Taliadau 2010 - 2015 eu cyhoeddi.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Bwrdd Taliadau;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/10/2014

Dogfennau