CLA454 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Pwyllgorau Rheoli etc.) (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol:
Fe’i gwnaed ar:  7 Hydref 2014
Fe’i gosodwyd ar: 9 Hydref 2014
Yn dod i rym ar: 
31 Hydref 2014, ac eithrio rheoliadau 22 a 23 sy’n dod i rym ar 23 Chwefror 2015

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:   3 Tachewedd 2014

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/10/2014

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu