CLA453 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol:
Fe’i gwnaed ar:  29 Medi 2014
Fe’i gosodwyd ar:  9 Hydref 2014
Yn dod i rym ar:  7 Tachwedd 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  3 Tachwedd 2014

Statws adrodd:  Adroddiad Rinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/10/2014

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu