Diwygio Llywodraeth Leol

Y Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol’ oedd datganiad o fwriad Llywodraeth Cymru ynghylch dyfodol Llywodraeth Leol. Daeth yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn i ben ar 1 Hydref 2014. Yn sgil yr ymgynghoriad hwn, cyflwynodd y Llywodraeth y Bil Llywodraeth Leol (Cymru), a ddaeth yn gyfraith gwlad ym mis Tachwedd 2015.

 

Math o fusnes: Gwaith cyn y broses Ddeddfu (e.e. Papurau Gwyn)

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/10/2014

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu