Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

 

 

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/10/2014