Craffu ar Gyfrifon - Y Pedwerydd Cynulliad

O 2014 ymlaen, penderfynodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried cyfrifon amrywiaeth o sefydliadau a ariennir gan drethdalwyr yng Nghymru fel rhan o becyn o ffyrdd newydd o weithio.

 

Yn 2014, cafodd cyfrifon y cyrff a ganlyn eu trafod gan y Pwyllgor:

 • Comisiynydd Plant Cymru
 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Comisiwn y Cynulliad
 • Comisiynydd y Gymraeg
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Yn 2015, cafodd cyfrifon y cyrff a ganlyn eu trafod gan y Pwyllgor:

 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru
 • Chwaraeon Cymru
 • Comisiwn y Cynulliad
 • Llywodraeth Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/09/2014

Dogfennau