Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd Gweinidogion y Llywodraeth yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Math o fusnes: Datganiad

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Cyfnod ymgynghori

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/09/2014