Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyllogaeth

Gofynnodd Llywodraeth Cymru am ganiatâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ddeddfu ar fater a allai fel arfer fod o fewn cymhwysedd y Cynulliad.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2014