P-04-591 Cyllid Teg ar gyfer Llywodraeth Leol

Mae cangen UNSAIN Castell-nedd Port Talbot yn galw ar Lywodraeth Cymru i ailystyried y toriadau arfaethedig o hyd at 4.5% yn y gyllideb ar gyfer Llywodraeth Leol.

 

Mae cyllidebau Llywodraeth Leol wedi’u hymestyn i’r eithaf, a bydd unrhyw doriadau pellach yn cael effaith ddinistriol ar wasanaethau lleol y mae’r mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn dibynnu arnynt. Bydd toriadau i wasanaethau llywodraeth leol yn rhoi pwysau pellach ar y GIG, sydd eisoes wedi’i orlwytho. Mae’r toriadau yn rhai cibddall, ac ni fydd yr arian sy’n cael ei ddargyfeirio o lywodraeth leol i’r GIG yn cael yr effaith a ddymunir. Mae gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol yn cael effaith gadarnhaol ar gadw pobl allan o ysbytai, ac mae cynnal y gwasanaethau hyn yn hanfodol er mwyn lleddfu’r pwysau ar y GIG.

 

Prif ddeisebydd   UNISON

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 23 Medi 2014

 

Nifer y llofnodion:  178

 

Trafodwyd y ddeiseb hon gan y Pwyllgor ar 23 Chwefror 2016 o dan Eitem 4 ar yr Agenda – Deisebau y cynigir y dylid eu cau, a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/09/2014