P-04-587 Tîm Cymorth pwrpasol ar gyfer dioddefwyr Enseffalomyelitis Myalgig (ME), Syndrom Blinder Cronig a Ffibromyalgia yn ne-ddwyrain Cymru

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod Ymgynghorydd/Clinig a thîm cymorth meddygol pwrpasol ar gyfer dioddefwyr Enseffalomyelitis Myalgig (ME), Syndrom Blinder Cronig a Ffibromyalgia yn cael eu sefydlu yn ne-ddwyrain Cymru. Gofynnaf i’r ddeiseb hon gael ei thrin fel llais swyddogol dioddefwyr ME, eu teuluoedd, eu gofalwyr a phawb sydd â diddordeb.

Ar hyn o bryd, gydag ychydig eithriadau, nid yw’r proffesiwn meddygol yn rhoi cymorth i ddioddefwyr yr anhwylderau uchod. Nid yw’r bobl hyn yn gallu gweithio, ond ymddengys nad yw’r cyrff sydd yn eu hasesu ar ran y Llywodraeth yn deall eu problemau. Dyna yw sail y ddeiseb hon.

 

Prif ddeisebydd   M.E.S.I.G. (M.E Support in Glamorgan)

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 23 Medi 2014

 

Nifer y llofnodion: 368 llofnod a’r lein a 826 llofnod papur. Cyfanswm 1,196

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/09/2014

Dogfennau