CLA440 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar:  6 Awst 2014
Fe’i gosodwyd ar:  8 Awst 2014
Yn dod i rym ar:  5 Medi 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Medi 2014

Statws adrodd: Rhagoriaethau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/08/2014

Dogfennau