CLA433 - Rheoliadau Cynnwys Sylffwr Tanwyddau Hylifol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol ar y cyd:

Fe’i gwnaed ar:  21 Gorffennaf 2014
Fe’i gosodwyd ar:  25 Gorffennaf 2014
Gosodwyd gerbron Senedd y DU:  25 Gorffennaf 2014
Yn dod i rym ar:  29 Gorffennaf 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Medi 2014

Statws adrodd: Technegol/Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/07/2014

Angen Penderfyniad: 28 Awst 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau