CLA430 - Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol:
Fe’i gwnaed ar:  14 Gorffennaf 2014
Fe’i gosodwyd ar:  16 Gorffennaf 2014
Yn dod i rym ar:  8 Awst 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Medi 2014

Statws adrodd:  Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/07/2014

Dogfennau