CLA429 - Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Dosbarthiad Rhanbarthau Talu Dros Dro) (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar:  11 Gorffennaf 2014
Fe’i gosodwyd ar:  14 Gorffennaf 2014
Yn dod i rym ar:  4 Awst 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Medi 2014

Statws adrodd:   Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/07/2014

Angen Penderfyniad: 16 Awst 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau