P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i alw i mewn pob cais cynllunio ar gyfer cloddio glo brig dros gyfnod o ddeg mlynedd neu sydd dros 350 hectar o faint gan fod goblygiadau’r datblygiadau hyn yn bellgyrhaeddol ac yn hirsefydlog gydag effeithiau y tu hwnt i’r ardal leol.

Prif ddeisebydd   United Valleys Action Group

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 15 Gorffennaf 2014

Nifer y llofnodion: 130 - Casglodd ddeiseb gysylltiedig a oedd yn ymwneud â chais cynllunio penodol dros 6500 o lofnodion

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/07/2014

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu