CLA427 - Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2014
Fe’i gosodwyd ar:  9 Gorffennaf 2014
Yn dod i rym ar:  1 Awst 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Medi 2014

Statws adrodd:  Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2014

Angen Penderfyniad: 9 Awst 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau