P-04-572 Grantiau ar gyfer Gwrthsefyll Llifogydd

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gymeradwyo grantiau ar gyfer eiddo sydd wedi dioddef llifogydd yn ddiweddar, i ariannu gwaith i sicrhau eu bod yn fwy parod i wrthsefyll llifogydd yn y dyfodol.

Prif ddeisebydd   Charles Edward Moore

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 15 Mehefin 2014

Nifer y llofnodion: 88

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/09/2014