CLA416 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Adnabod Cŵn) (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol:
Fe’i gwnaed ar: 
Dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 24 Mehefin 2014
Yn dod i rym ar:  6 Awst 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  7 Gorffennaf 2014

Statws adrodd: Adroddiad rhinweddau

Wedi’i dynnu’n ôl 15 Gorffennaf 2014

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/06/2014

Angen Penderfyniad: 26 Gorff 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu