P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i:

 

1. Osod cylchfan wrth y gyffordd â heol Ceri ac, os bydd llif y traffig yn gwella, osod eto gylchfan parhaol yno.

2. Cyhoeddi dyddiad cychwyn cynnar i adeiladu ffordd osgoi i’r Drenewydd ac i’r gwaith hwnnw fynd ar y llwybr carlam hyd nes ei gwblhau

 

Prif ddeisebydd:

Paul Pavia

 

Nifer y deisebwyr:

10 (casglodd deiseb ychwanegol oddeutu 5,000 o lofnodion)

 

Trafodwyd y ddeiseb hon gan y Pwyllgor ar 23 Chwefror 2016 o dan Eitem 4 ar yr Agenda – Deisebau y cynigir y dylid eu cau, a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

Math o fusnes: Deiseb

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/05/2016