P-04-325 Arian a fyddai’n galluogi disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig i gael mynediad i addysg ôl-16 prif-ffwrd

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i gynyddu’r arian ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu i gael mynediad i addysg ôl-16 prif-ffrwd.

 

Prif ddeisebydd:
Mencap Cymru

 

Nifer y deisebwyr:

45

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;