P-04-567 Chwarae Teg i Fyfyrwyr Cymru

Gyda dadreoleiddio a chynnydd enfawr yn y ffioedd dysgu, mae gwendidau myfyrwyr a’u hawliau fel defnyddwyr wedi methu â chadw cyfuwch â masnacheiddio Sefydliadau Addysg Uwch fel Cwmnïau Elusennol. Mae benthyciadau i fyfyrwyr ymysg yr ymrwymiadau ariannol mwyaf sy’n wynebu pobl ifanc, a gallent bara am oes, sy’n gwneud myfyrwyr yn agored i niwed. Er bod Sefydliadau Addysg Uwch yn derbyn arian cyhoeddus, nid ydynt yn y sector cyhoeddus; maent yn annibynnol, ac ni ellir cyhuddo staff o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus. Dylai safonau gyfateb i’r rhai sy’n cael eu rhoi ar waith mewn sefydliadau a gwasanaethau eraill i ddarparu cydbwysedd rhwng annibyniaeth ac atebolrwydd. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal y gyfraith ac egluro ei hawl gyfreithiol i godi llais yn erbyn Prifysgolion sy’n methu fel y gellir osgoi ymyrraeth wleidyddol neu gelu camweinyddu; ni ddylai unrhyw sefydliad nad yw’n cydymffurfio â’i erthyglau llywodraethu neu’i Siartr Frenhinol dderbyn arian cyhoeddus na chael masnachu.   

Prif ddeisebydd:  Trevor Mayes

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 01 Gorffennaf 2014

Nifer y llofnodion: 18

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2014

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu