Hanes

Bil Tai (Cymru): Ymatebion i'r ymgynghoriad

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

  • Dim dyddiad     - Eitem agenda wedi ei hamserlennu, Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad