Hanes

SL(6)191 - Gorchymyn y Cod Ymarfer Diwygiedig ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 a Rhan 5 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwrnod Penodedig) 2022

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

  • Dim dyddiad     - Eitem agenda wedi ei hamserlennu, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
  • Dim dyddiad     - Eitem agenda wedi ei hamserlennu, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad