Hanes

Cydsyniad Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau perthnasol yn unol â'r Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - hysbysiad ynghylch rheoliadau a osodir gerbron Senedd y DU

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.