Hanes

P-05-1047 Gadewch i dafarndai a bariau fasnachu, a chanslo'r cyrffyw

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.