Hanes

Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.