Hanes

P-05-940 Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.