Hanes

NDM6860 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Cyflog Byw

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.