Hanes

NDM6819 Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.