Hanes

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â nhw (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.