Hanes

SL(5)148 - Rheoliadau Tynnu Dŵr a’i Gronni (Esemptiadau) 2017

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.